አቶ በረከትና አቶ ታደሰ እስር ተፈረደባቸው

የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በአቶ በረከት ስሞኦን የስድስት እንዲሁም በአቶ ታደሰ ካሳ ላይ ደግሞ የስምንት ዓመት የእስር ፍርድ ወሰነ።

ፍርድ ቤቱ ሚያዚያ 28 ቀን 2012 ዓ.ም በዋለው ችሎት ዓቃቤ ህግ ያቀረባቸውን የቅጣት ማክበጃ እና ተከሳሾች ያቀረቧቸውን የቅጣት ማቅለያዎች ተመልክቶ ውሳኔ ለመስጠት ለዛሬ ቀጠሮ መስጠቱ ይታወሳል።

በዚህም ተከሳሾች በጠበቃቸው በኩል በቅጣት ማቅለያነት ያቀረቧቸውን የቤተሰብ አባል መሆናቸው፣ ህመምተኛ መሆናቸው እና ከዚህ በፊት ምንም አይነት የወንጀል ድርጊት አለመፈፀማቸውን በቅጣት ማቅለያነት ፍርድ ቤቱ ይዞላቸዋል።

በተጨማሪም ለበርካታ አመታት በመንግስትና የፖለቲካ ስራ መስራታቸው በማቅለያነት ተይዞላቸዋል።

ፍርድ ቤቱ በዓቃቤ ህግ በኩል ተከሳሾች በመንግሥትና በፖለቲካ ስራ ማገልገላቸው ህጉን ከሌላው ሰው የበለጠ እንዲያውቁት የሚደርግ በመሆኑና ሀላፊነታቸውን በአግባቡ ባለመወጣታቸው ሊጠየቁ ይገባል ሲል ያቀረበውን ማክበጃ አልተቀበለውም።

ፍርድ ቤቱም ከላይ የተነሱትን የቅጣት የማቅለያና ማክበጃ መሰረት አድርጎ ተከሳሾች ሀላፊነትን በአግባቡ ባለመወጣት፥ አቶ በረከት ስምኦን በሁለት ክሶች እንዲሁም አቶ ታደሰ ካሳ በሶስት ክሶች ጥፋተኛ በማለት የቅጣት ውሳኔውን አስተላልፏል።

በዚህ መሰረት ፍርድ ቤቶ አቶ በረከት ስምኦን በስድስት አመት እስራትና 10 ሺህ ብር እንዲሁም አቶ ታደሰ ካሳ ደግሞ በስምንት አመት እስራትና 15 ሺህ ብር እንዲቀጡ ወስኗል።

በናትናኤል ጥጋቡ –  (ኤፍ ቢ ሲ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.